Kết quả tìm kiếm cho "Nâng tầm diện mạo nông thôn"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 24-04-2012

Trong Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về xây dựng (XD) nông thôn mới (NTM), tiêu chí giao thông xếp vị trí thứ 2 và tiêu chí thủy lợi đứng thứ 3. Điều này cho thấy, tầm quan trọng của việc XD hạ tầng giao thông, thủy lợi trong XD NTM. Nhận thức được vấn đề, mặc dù gặp không ít khó khăn, các xã XD NTM ở TP Cần Thơ đẩy mạnh sửa chữa, nâng cấp, xây mới cầu đường; tập trung hoàn thiện hệ thống thủy lợi... tạo diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển.

Cần trợ lực !

Cần trợ lực ! 

Cập Nhật 25-02-2015

Đông Hiệp là xã mới chia tách và thành lập vài năm gần đây của huyện Cờ Đỏ. Do đó, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn. Nhờ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đời sống của người dân nơi đây được nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Tuy nhiên, tiến trình xây dựng NTM ở Đông Hiệp còn nhiều hạn chế cần được quan tâm tháo gỡ.

Nâng tầm diện mạo nông thôn

Nâng tầm diện mạo nông thôn  

Cập Nhật 28-07-2020

Với quan điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) theo hướng chuyển từ lượng sang chất, năm 2020, bên cạnh nâng chất các tiêu chí NTM, TP Cần Thơ xây dựng hoàn thành 5 xã NTM nâng cao và 5 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tag: Nâng tầm diện mạo nông thôn, TP Cần Thơ, xã NTM nâng cao