Kết quả tìm kiếm cho "Nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình 

Cập Nhật 06-05-2018

Qua hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, tôi nhận thấy công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) bước đầu đã được ngăn chặn và đẩy lùi.

Tag: Đồng chí Lê Văn Khôi, tự phê bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Thành ủy

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Thành ủy  

Cập Nhật 03-01-2019

(CT)- Chiều 3-1, tập thể, cá nhân lãnh đạo Văn phòng Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Tag: Đồng chí Phạm Văn Hiểu, hội nghị kiểm điểm

Nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình

Nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình  

Cập Nhật 02-06-2019

Xác định công tác “tự phê bình và phê bình” (TPB&PB) là khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các cấp ủy Ðảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Ðảng (CQDCÐ) thành phố đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

Tag: Đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình