Kết quả tìm kiếm cho "Marc Weber"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Khi Internet bước sang tuổi 50

Khi Internet bước sang tuổi 50  

Cập Nhật 07-11-2019

Internet đã thay đổi cuộc sống của chúng ta một cách đáng kể trong 50 năm qua hoặc ít nhất là 15 năm qua, vậy 15 hoặc 50 năm tới Internet sẽ có thể mang lại điều gì?

Tag: Giáo sư Leonard Kleinrock, Internet, Brain Computer Interface, Marc Weber, Charley Kline