Kết quả tìm kiếm cho "M���������t h���������"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Ðề nghị thực hiện tốt Ðề án khai thác quỹ đất 

Cập Nhật 25-08-2020

Ðại biểau HÐND thành phố đề nghị thực hiện tốt Ðề án khai thác quỹ đất để phục vụ yêu cầu tái định cư, chỉnh trang đô thị. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thành phố như sau:

Tag: Ðề nghị thực hiện tốt Ðề án khai thác quỹ đất

Ðề nghị tăng cường quản lý khoáng sản, tài nguyên nước 

Cập Nhật 26-08-2020

Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị tăng cường quản lý khoáng sản, tài nguyên nước có hiệu quả cả về số lượng và chất lượng. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thành phố như sau:

Tag: quản lý khoáng sản, tài nguyên nước

Ðề nghị xử lý nghiêm các hành vi gây tiếng ồn vượt mức quy định 

Cập Nhật 08-12-2020

Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gây tiếng ồn vượt mức quy định, nhất là việc sử dụng các thiết bị khuếch đại âm thanh làm ảnh hưởng đến môi trường sống của người khác. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thành phố như sau:

Tag: vi gây tiếng ồn