Kết quả tìm kiếm cho "Luật Thủy sản (sửa đổi)"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 5

Sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai là cần thiết nhưng còn nhiều băn khoăn mở rộng đối tượng điều chỉnh 

Cập Nhật 03-06-2009

* Thảo luận dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa

Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mua bán người còn nhiều hạn chế 

Cập Nhật 28-10-2010

* Cần quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan, tổ chức khi xảy ra sự cố về môi trường trong Luật Khoáng sản (sửa đổi)

Quốc hội thông qua 2 luật, 1 Nghị quyết

Quốc hội thông qua 2 luật, 1 Nghị quyết  

Cập Nhật 21-11-2017

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 21-11, các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Tag: Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, Luật Thủy sản (sửa đổi)

10 Luật sẽ có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 1/1/2019

10 Luật sẽ có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 1/1/2019  

Cập Nhật 26-12-2018

0 Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. Đó là Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Quốc phòng; Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Thể dục, thể thao.

Tag: Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo, Luật Quy hoạch, Luật Quốc phòng, Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản