Kết quả tìm kiếm cho "Luật Bầu cử"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 73

Giới thiệu một số điều, khoản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội 

Cập Nhật 07-03-2011

LTS: Nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin cơ bản về Luật Bầu cử Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu HĐND, từ số báo này, Báo Cần Thơ sẽ trích đăng một số điều, khoản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (bản hợp nhất 1997-2010, gồm Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội ban hành năm 1997, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội ban hành năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu HĐND ban hành năm 2010) và Luật Bầu cử đại biểu HĐND (bản hợp nhất 2003 -2010, gồm: Luật Bầu cử đại biểu HĐND ban hành năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu HĐND ban hành năm 2010).

Thành lập tổ bầu cử ở các địa phương - bài bản, khoa học, chặt chẽ

Thành lập tổ bầu cử ở các địa phương - bài bản, khoa học, chặt chẽ 

Cập Nhật 03-04-2021

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu (ÐB) Quốc hội (QH) và ÐB HÐND, 50 ngày trước ngày bầu cử, các khu vực bỏ phiếu sẽ thành lập tổ bầu cử.

Tag: Luật Bầu cử đại biểu uốc hội, Thành lập tổ bầu cử ở các địa phương - bài bản, khoa học, chặt chẽ

Việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND được tiến hành theo những nguyên tắc nào?

Việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND được tiến hành theo những nguyên tắc nào?  

Cập Nhật 08-04-2021

Theo quy định tại Ðiều 7 của Hiến pháp năm 2013 và Ðiều 1 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

Tag: Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Cần Thơ, Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐN

Người có hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử bị xử lý như thế nào?

Người có hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử bị xử lý như thế nào?  

Cập Nhật 10-04-2021

Ðiều 95 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND đã quy định rõ: Người nào dùng thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc hoặc cưỡng ép làm trở ngại việc bầu cử, ứng cử của công dân; vi phạm các quy định về vận động bầu cử

Tag: Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Cần Thơ biên soạn, Ðiều 95 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND

Theo quy định của pháp luật, cử tri được bầu cử thay người khác không? Pháp luật có quy định trường hợp ngoại lệ nào không?

Theo quy định của pháp luật, cử tri được bầu cử thay người khác không? Pháp luật có quy định trường hợp ngoại lệ nào không?  

Cập Nhật 15-04-2021

Tại Ðiều 69 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND quy định: cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay.

Tag: Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Cần Thơ, bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HÐND ở cả ba cấp

Ngày bầu cử được quy định như thế nào? 

Cập Nhật 17-04-2021

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND quy định ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử. Trường hợp đặc biệt cần hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định thì Ủy ban bầu cử trình Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định.

Tag: quy định ngày bầu cử

Các nội dung của Nội quy phòng bỏ phiếu là gì?

Các nội dung của Nội quy phòng bỏ phiếu là gì?  

Cập Nhật 20-04-2021

Ðể cuộc bầu cử đạt kết quả, bảo đảm dân chủ, hợp pháp của cuộc bầu cử và bảo đảm trật tự, an toàn, nhất là trong ngày bỏ phiếu, các tổ chức phụ trách bầu cử và mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND và những văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

Tag: Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Cần Thơ biên soạn, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND

Giám sát để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, công bằng, 
đúng pháp luật

Giám sát để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, công bằng, đúng pháp luật  

Cập Nhật 25-04-2021

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Ðình Huệ nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phải được tiến hành đúng quy định của pháp luật.

Tag: Giám sát bầu cử, Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Ủy ban bầu cử, Hội đồng Bầu cử

Trường Sa sẵn sàng cho ngày bầu cử

Trường Sa sẵn sàng cho ngày bầu cử  

Cập Nhật 27-04-2021

Do điều kiện xa đất liền nên các cấp chính quyền, chỉ huy các đơn vị đóng quân trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV

Tag: Đảo Đá Tây, Trường Sa, Luật bầu cử, Khánh Hòa

12 tỉnh, thành phố thực hiện bầu cử sớm 

Cập Nhật 05-05-2021

Theo quy định tại Ðiều 72 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND, trường hợp đặc biệt cần hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định thì Ủy ban Bầu cử trình Hội đồng Bầu cử Quốc gia (HÐBCQG) xem xét, quyết định.

Tag: bầu cử sớm, tổ chức bầu cử, Bầu cử đại biểu Quốc hội