Kết quả tìm kiếm cho "Luật An ninh mạng"

Kết quả 21 - 30 trong khoảng 44

Giúp nhân dân hiểu rõ sự cần thiết ban hành Luật An ninh mạng

Giúp nhân dân hiểu rõ sự cần thiết ban hành Luật An ninh mạng 

Cập Nhật 09-07-2018

Ở nước ta, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của đời sống đã góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, phát huy sức sáng tạo và quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững an ninh, quốc phòng.

Tag: Đồng chí Trần Quốc Trung, Luật An ninh mạng

Mục đích xây dựng Luật An ninh mạng

Mục đích xây dựng Luật An ninh mạng  

Cập Nhật 11-07-2018

Hoàn thiện cơ sở pháp lý ổn định về an ninh mạng theo hướng áp dụng các quy định pháp luật một cách đồng bộ, khả thi trong thực tiễn thi hành...

Tag: an ninh mang, internet

Hạn chế tình trạng

xúc phạm người khác trên mạng xã hội

Hạn chế tình trạng xúc phạm người khác trên mạng xã hội 

Cập Nhật 14-07-2018

Theo tôi, Luật An ninh mạng (ANM) sẽ góp phần hạn chế tình trạng xúc phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội.

Tag: Luật An ninh mạng

Luật An ninh mạng nhằm đảm bảo thông tin chính xác, phục vụ nhân dân tốt hơn

Luật An ninh mạng nhằm đảm bảo thông tin chính xác, phục vụ nhân dân tốt hơn  

Cập Nhật 17-07-2018

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã và đang tạo ra những thành tựu khoa học công nghệ vượt trội, tác động đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội nhưng cũng gây ra không ít tác động tiêu cực nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Tag: Luật An ninh mạng, tấn công mạng, tấn công lừa đảo, mã độc

Cần tỉnh táo khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội 

Cập Nhật 21-07-2018

Thời gian qua, có nhiều thanh niên bị xúi giục, kích động để chống phá Đảng và Nhà nước, gây bất ổn xã hội thông qua mạng xã hội (MXH). Quốc hội khóa XIV vừa thông qua Luật An ninh mạng (ANM), trong đó nghiêm cấm hành vi “Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội trên không gian mạng”.

Tag: chia sẻ thông tin, mạng xã hội, Luật An ninh mạng

Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với những gì bản thân đăng tải trên mạng xã hội 

Cập Nhật 21-07-2018

Luật An ninh mạng (ANM) đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1-1-2019. Tôi rất hoan nghênh, đồng tình tính kịp thời, cần thiết của sự ra đời Luật ANM.

Tag: Bà Hứa Thị Anh Đào, mạng xã hội, Luật An ninh mạng

Đẩy mạnh tuyên truyền

Luật An ninh mạng

để người dân hiểu, đồng thuận

Đẩy mạnh tuyên truyền Luật An ninh mạng để người dân hiểu, đồng thuận 

Cập Nhật 22-07-2018

Theo tôi, có lẽ ai cũng nhận thức được lợi ích to lớn mà không gian mạng, internet, mạng viễn thông, hệ thống máy tính… mang lại nếu biết ứng dụng, khai thác phục vụ lợi ích chính đáng

Tag: Luật An ninh mạng

Đẩy mạnh tuyên truyền

giúp người dân hiểu rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước

Đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước 

Cập Nhật 25-07-2018

Qua theo dõi kỳ họp Quốc hội và thông tin trên báo, đài, tôi nhận thức rằng, Luật An ninh mạng (ANM) được ban hành nhằm mục đích bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia

Tag: Luật An ninh mạng năm 2018

Luật An ninh mạng bảo vệ an toàn cho người dùng Internet 

Cập Nhật 25-07-2018

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, đặc biệt là Internet và mạng xã hội (MXH) tác động mọi mặt của đời sống.

Tag: Luật An ninh mạng

10 Luật sẽ có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 1/1/2019

10 Luật sẽ có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 1/1/2019  

Cập Nhật 26-12-2018

0 Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. Đó là Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Quốc phòng; Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Thể dục, thể thao.

Tag: Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo, Luật Quy hoạch, Luật Quốc phòng, Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản