Kết quả tìm kiếm cho "Luật An ninh mạng"

Kết quả 11 - 20 trong khoảng 43

Việc xây dựng Luật

An ninh mạng là cần thiết trong bối cảnh hiện nay

Việc xây dựng Luật An ninh mạng là cần thiết trong bối cảnh hiện nay  

Cập Nhật 14-06-2018

Chiều 14-6, tại Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Tag: Luật An ninh mạng, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Toàn văn Luật An ninh mạng năm 2018

Toàn văn Luật An ninh mạng năm 2018  

Cập Nhật 09-07-2018

Ngày 12-6-2018 Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng, Báo Cần Thơ điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn.

Tag: Luật An ninh mạng

Ý nghĩa, tác dụng của Luật An ninh mạng

Ý nghĩa, tác dụng của Luật An ninh mạng  

Cập Nhật 12-07-2018

Thứ nhất, là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ an ninh quốc gia; xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật, như: (*) Chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm sử dụng không gian mạng tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tag: Luật An ninh mạng

Luật An ninh mạng phù hợp với tình hình hiện nay

Luật An ninh mạng phù hợp với tình hình hiện nay  

Cập Nhật 15-07-2018

Cùng với nhân dân cả nước, Mặt trận và các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên, đông đảo nhân dân rất phấn khởi và đồng tình với Quốc hội về kết quả kỳ họp vừa qua, nhất là việc Quốc hội đã thống nhất cao thông qua Luật An ninh mạng

Tag: Luật An ninh mạng

Luật An ninh mạng bảo vệ quyền

và lợi ích hợp pháp của tổ chức,

cá nhân tham gia môi trường mạng

Luật An ninh mạng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia môi trường mạng 

Cập Nhật 16-07-2018

Những năm gần đây, an ninh mạng (ANM) đã trở thành mối quan tâm đặc biệt. Các cuộc tấn công nhằm vào môi trường mạng phát triển nhanh chóng cả về hình thức và quy mô,

Tag: Luật An ninh mạng

Xử lý nghiêm cá nhân lợi dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để trục lợi

Xử lý nghiêm cá nhân lợi dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để trục lợi  

Cập Nhật 24-07-2018

Trong Luật An ninh mạng (ANM) vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua, tôi rất tâm đắc với việc cấm “Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ ANM để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi

Tag: Ông Phạm Văn Hai, Luật An ninh mạng

Luật An ninh mạng ngăn chặn nhiều hành vi tiêu cực

Luật An ninh mạng ngăn chặn nhiều hành vi tiêu cực 

Cập Nhật 28-07-2018

Theo tôi, việc xây dựng và ban hành Luật An ninh mạng (ANM) là rất cần thiết, có ý nghĩa vừa cấp bách vừa lâu dài.

Tag: Bà Diệp Thị Thu Hồng, Luật An ninh mạng

Tăng cường tuyên truyền

Luật An ninh mạng trong

công nhân, viên chức, lao động

Tăng cường tuyên truyền Luật An ninh mạng trong công nhân, viên chức, lao động 

Cập Nhật 02-08-2018

Tôi rất quan tâm đến Điều 8 của Luật An ninh mạng quy định 6 nhóm hành vi bị nghiêm cấm. Người dùng bị cấm sử dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi: tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục,

Tag: Luật An ninh mạng

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật An ninh mạng 

Cập Nhật 04-10-2018

(CT)- Ngày 4-10-2018, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, phổ biến Luật An ninh mạng.

Tag: Luật An ninh mạng

Hoàn thiện pháp luật về an ninh mạng trong tình hình hiện nay

Hoàn thiện pháp luật về an ninh mạng trong tình hình hiện nay 

Cập Nhật 25-09-2019

Luật An ninh mạng được ban hành đã bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế và góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh mạng

Tag: Pháp luật về an ninh mạng, Không gian mạng, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Luật An ninh mạng