Kết quả tìm kiếm cho "Luật đất đai"

Kết quả 31 - 40 trong khoảng 76

Chính phủ chuẩn bị 6 dự án Luật trình Ủy ban Thường vụ quốc hội 

Cập Nhật 27-02-2010

* Giải quyết những bất cập của pháp luật liên quan đến khiếu nại về đất đai

Nhiều ý kiến tâm huyết, cụ thể 

Cập Nhật 02-03-2013

* Trường Đại học Cần Thơ: Lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Có thể nhờ luật sư tham gia vào quá trình khiếu nại 

Cập Nhật 16-11-2012

Hỏi: Tôi không đồng ý với quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của UBND cấp quận và có ý định khiếu nại quyết định này. Xin hỏi tôi có thể nhờ luật sư tham gia vào quá trình giải quyết khiếu nại được không?

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết KNTC của công dân đối với các QĐHC về đất đai 

Cập Nhật 14-03-2012

* Thường trực HĐND thành phố giám sát tình hình chấp hành pháp luật về lao động và bảo vệ môi trường

Giúp nhân dân hiểu rõ sự cần thiết ban hành Luật An ninh mạng

Giúp nhân dân hiểu rõ sự cần thiết ban hành Luật An ninh mạng 

Cập Nhật 09-07-2018

Ở nước ta, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của đời sống đã góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, phát huy sức sáng tạo và quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững an ninh, quốc phòng.

Tag: Đồng chí Trần Quốc Trung, Luật An ninh mạng

Luật An ninh mạng 
cần thiết trong thời đại kinh tế mở cửa

Luật An ninh mạng cần thiết trong thời đại kinh tế mở cửa  

Cập Nhật 03-08-2018

Mỗi quốc gia, đất nước đều có những quy định riêng liên quan đến việc bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, nhất là những bí mật nhà nước, bí mật quân sự.

Tag: Luật An ninh mạng

Công tác đối ngoại góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích chiến lược của đất nước và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định

Công tác đối ngoại góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích chiến lược của đất nước và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định  

Cập Nhật 16-03-2020

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ “kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững hòa bình, ổn định”(1) là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Ngành đối ngoại đã quán triệt sâu sắc, đồng thời tích cực, chủ động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên.

Tag: Công tác đối ngoại, Biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia, Luật Biển năm 1982, UNCLOS 1982