Kết quả tìm kiếm cho "L�� Minh �����c"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Tìm “đầu ra” 
cho cánh đồng lớn

Tìm “đầu ra” cho cánh đồng lớn 

Cập Nhật 15-05-2014

Vụ đông xuân 2013-2014, huyện Vĩnh Thạnh có 26 cánh đồng lớn (CÐL) với tổng diện tích 6.385ha, tăng 11 CÐL và tăng 2.934ha so với vụ trước. Mặc dù diện tích CÐL được mở rộng đáng kể song chỉ có khoảng 39% tổng diện tích CÐL được doanh nghiệp (DN) cam kết thu mua, tương đương 2.500ha lúa. Tìm giải pháp nâng chất CÐL và huy động các DN tham gia bao tiêu lúa đảm bảo đầu ra cho nông dân là mục tiêu huyện Vĩnh Thạnh đang thực hiện.