Kết quả tìm kiếm cho "Lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng
nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải  

Cập Nhật 20-03-2018

Đúng 8 giờ ngày 20-3, tại Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tag: nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Bạn bè quốc tế viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Bạn bè quốc tế viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải  

Cập Nhật 21-03-2018

Ngày 21-3, Lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục được tổ chức trọng thể

Tag: Lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải