Kết quả tìm kiếm cho "Kiến tạo một ĐBSCL thịnh vượng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 5

Kiến tạo một ĐBSCL thịnh vượng <br>

Bài 1: Dấu ấn 120

Kiến tạo một ĐBSCL thịnh vượng
Bài 1: Dấu ấn 120  

Cập Nhật 12-08-2019

ĐBSCL chiếm 12% diện tích và 19% dân số cả nước và là trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn nhất nước, vùng đóng góp hơn 50% sản lượng lúa, 75% sản lượng thủy sản và 65% sản lượng trái cây

Tag: Nghị quyết số 120/NQ-CP, phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long, biến đổi khí hậu

Kiến tạo một ĐBSCL thịnh vượng<br>Bài 2: Lúng túng hiện thực hóa tầm nhìn  

Kiến tạo một ĐBSCL thịnh vượng
Bài 2: Lúng túng hiện thực hóa tầm nhìn    

Cập Nhật 13-08-2019

Các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng, tư duy hiện đại về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH) cần huy động tối đa các nguồn lực cùng tham gia và phải có những người nông dân đổi mới, chính quyền năng động.

Tag: ĐBSCL, Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ

<span style="color: blue">Kiến tạo một ĐBSCL thịnh vượng</span><br> BÀI 3: Trở ngại trong chuyển đổi tư duy và hành động

Kiến tạo một ĐBSCL thịnh vượng
BÀI 3: Trở ngại trong chuyển đổi tư duy và hành động  

Cập Nhật 14-08-2019

Sau 2 năm triển khai Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu (BÐKH) mới đạt kết quả ở bước đầu.

Tag: Trở ngại trong chuyển đổi tư duy và hành động, Kiến tạo một ĐBSCL thịnh vượng

Kiến tạo một ĐBSCL thịnh vượng <br>BÀI 4: Lo lắng sinh kế và sự trù phú của đồng bằng

Kiến tạo một ĐBSCL thịnh vượng
BÀI 4: Lo lắng sinh kế và sự trù phú của đồng bằng  

Cập Nhật 15-08-2019

Sự phát triển của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) không chỉ cho đồng bằng, mà còn cho cả nước và quốc tế. Đây là một trong những quan điểm được người đứng đầu Chính phủ khẳng định trong hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu

Tag: Kiến tạo một ĐBSCL thịnh vượng

Kiến tạo một ĐBSCL thịnh vượng <br>Bài cuối: Xoay trục phát triển

Kiến tạo một ĐBSCL thịnh vượng
Bài cuối: Xoay trục phát triển  

Cập Nhật 16-08-2019

Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu” ngày 17-11-2017

Tag: Nghị quyết số 120/NQ-CP, phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng với biến đổi khí hậu, “thuận thiên”