Kết quả tìm kiếm cho "Khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Phần lớn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai 

Cập Nhật 08-10-2008

* Tỷ lệ công dân gửi đơn vượt cấp vẫn cao

Sau 3 năm thi hành Luật Đất đai, khiếu nại tố cáo vẫn chiếm hơn 70%

Sau 3 năm thi hành Luật Đất đai, khiếu nại tố cáo vẫn chiếm hơn 70% 

Cập Nhật 29-11-2017

Sau hơn 3 năm thi hành Luật Đất đai 2013, nguồn lực đất đai vẫn chưa thực sự được khai thác, phát huy hiệu quả. Khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai vẫn chiếm tỷ lệ lơn hơn 70%.

Tag: Luật Đất đai 2013, Khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường