Kết quả tìm kiếm cho "Khẳng định vai trò hạt nhân chính trị"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Khẳng định vai trò hạt nhân chính trị

Khẳng định vai trò hạt nhân chính trị  

Cập Nhật 01-09-2019

Thời gian qua, Chi bộ Công ty cổ phần cấp nước Trà Nóc - Ô Môn phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tag: Khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, Chi bộ Công ty cổ phần cấp nước Trà Nóc - Ô Môn