Kết quả tìm kiếm cho "Không phê bình học sinh trước trường"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Từ 1/11, không phê bình học sinh trước trường, lớp

Từ 1/11, không phê bình học sinh trước trường, lớp  

Cập Nhật 23-09-2020

Theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành, từ 1/11/2020, không được xử lý kỷ luật học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện bằng hình thức phê bình trước lớp, trước trường.

Tag: Không phê bình học sinh trước trường, Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Xử lý kỷ luật học sinh