Kết quả tìm kiếm cho "Kết quả ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực môi trường"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Kết quả ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực môi trường 

Cập Nhật 30-11-2018

Cử tri đề nghị cho biết kết quả ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực môi trường. Nội dung trả lời của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố như sau:

Tag: Kết quả ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực môi trường