Kết quả tìm kiếm cho "Kết nạp đảng viên"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 52

Cả hệ thống chính trị cùng chăm lo công tác kết nạp đảng viên

Cả hệ thống chính trị cùng chăm lo công tác kết nạp đảng viên 

Cập Nhật 18-07-2010

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu (ĐHĐB) Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2005 – 2010, các tổ chức đảng toàn thành phố đã kết nạp thêm 9.831 đảng viên mới, với lực lượng đoàn viên thanh niên, cán bộ nữ, trí thức, đồng bào dân tộc thiểu số đứng vào hàng ngũ của Đảng ngày càng tăng. Kết quả trên là nhờ sự quan tâm tạo nguồn, chăm bồi, giáo dục và thực hiện kịp thời, nhanh chóng quy trình, thủ tục đề nghị, xem xét kết nạp đảng viên của cả hệ thống chính trị các cấp, trước hết là tổ chức Đảng. Là huyện ngoại thành xa trung tâm thành phố, còn khó khăn về nhiều mặt, cũng là địa phương có đông đồng bào có đạo, nhưng Vĩnh Thạnh là một trong những đảng bộ quận, huyện hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên cả nhiệm kỳ. Qua đó, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ huyện đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm trong công tác này.

Chủ động quy hoạch, tạo nguồn, làm tốt công tác phát triển đảng viên

Chủ động quy hoạch, tạo nguồn, làm tốt công tác phát triển đảng viên 

Cập Nhật 06-11-2011

Đến cuối tháng 10, Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng (CQDCĐ) đã kết nạp 417 đảng viên, đạt 166% chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2011. Kết quả trên là nhờ các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm công tác phát triển đảng viên, nhất là chủ động quy hoạch, tạo nguồn, chăm bồi lực lượng trẻ...

Đẩy mạnh công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên

Đẩy mạnh công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên 

Cập Nhật 15-01-2012

Xác định tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên đối với sự phát triển vững mạnh của tổ chức đảng, những năm qua, Thành ủy, các quận, huyện ủy và các đảng ủy trực thuộc Thành ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác này. Với các giải pháp đồng bộ, năm 2011, toàn thành phố đã kết nạp được 2.669 đảng viên, đạt 127,1% chỉ tiêu đề ra.

Nội dung đảng viên tuyên thệ tại lễ kết nạp đảng viên 

Cập Nhật 02-06-2013

* Hỏi: Tôi tên H. B.T., là công chức đang công tác tại UBND xã A, thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ. Qua quá trình công tác, phấn đấu tôi được chi bộ nơi tôi đang công tác xem xét và làm các thủ tục kết nạp Đảng. Đến nay tôi đã có quyết định của cấp có thẩm quyền kết nạp vào Đảng. Trong thực hiện việc tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên theo quy định, chi bộ thông báo trong chương trình Lễ kết nạp tôi phải đọc lời tuyên thệ nhưng không nói nội dung cụ thể. Xin hỏi, lời tuyên thệ của đảng viên mới đọc trong buổi lễ kết nạp đảng viên có nội dung như thế nào?

Kết nạp 1.614 đảng viên mới 

Cập Nhật 28-05-2017

(CT)- Theo báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 1.614 đảng viên (ĐV) mới,

Tag: Thành ủy Cần Thơ, kết nạp đảng viên mới

Phát triển 352 đảng viên mới 

Cập Nhật 11-06-2017

(CT)- Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ đã kết nạp 352 đảng viên mới, đạt 140,8% kế hoạch năm.

Tag: Cơ quan Dân Chính Đảng, kết nạp đảng viên mới, Cần Thơ

Kết nạp đảng viên cần thực chất 

Cập Nhật 07-10-2018

Tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tag: Đồng chí Trần Hùng Dũng, Kết nạp đảng viên

Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên

Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên  

Cập Nhật 21-07-2019

Huyện ủy Phong Điền đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-1-2019, của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên (ĐV) và rà soát, sàng lọc, đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Tag: kết nạp đảng viên

Chú trọng chăm bồi, kết nạp đảng viên

Chú trọng chăm bồi, kết nạp đảng viên  

Cập Nhật 05-04-2021

Anh Sĩ là một trong 95 quần chúng ưu tú của quận Ô Môn phấn đấu tốt, có động cơ vào Ðảng trong sáng được kết nạp vào Ðảng trong quý I năm 2021.

Tag: kết nạp đảng viên, vào Ðảng, bảo hiểm y tế, nhà Ðại đoàn kết

Nâng cao chất lượng đảng viên

Nâng cao chất lượng đảng viên  

Cập Nhật 12-04-2021

Thực hiện Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Ðảng” (Chỉ thị số 28), các cấp ủy đảng xã Giai Xuân, huyện Phong Ðiền triển khai nhiều giải pháp và đạt được những kết quả tích cực.

Tag: hồ sơ kết nạp đảng viên, xã Giai Xuân, huyện Phong Ðiền, chất lượng đảng viên