Kết quả tìm kiếm cho "Kế hoạch của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 4

Tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020

Tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 

Cập Nhật 20-04-2015

Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 79-KH/TU của Thành ủy Cần Thơ, thời gian qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn quận Ô Môn đã tập trung chuẩn bị văn kiện, nhân sự và các mặt công tác khác để tiến hành đại hội (ĐH) Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Đến nay, 4 tổ chức cơ sở đảng được Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy chọn tổ chức ĐH điểm đã tiến hành ĐH. Từ kết quả ĐH điểm của 4 tổ chức cơ sở đảng, các cấp ủy Đảng trong quận đã rút kinh nghiệm để tổ chức ĐH thành công.

Tập trung khắc phục hạn chế, xây dựng đơn vị vững mạnh

Tập trung khắc phục hạn chế, xây dựng đơn vị vững mạnh 

Cập Nhật 19-10-2015

Sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4), Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (KTKT) Cần Thơ đã nghiêm túc tiếp thu và đề ra kế hoạch khắc phục những hạn chế. Việc khắc phục khuyết điểm đã tạo được những chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Tích cực chuẩn bị đại hội Đảng cơ sở

Tích cực chuẩn bị đại hội Đảng cơ sở  

Cập Nhật 12-01-2020

Thực hiện Kế hoạch của Thành ủy Cần Thơ, đến nay, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Cái Răng đã chỉ đạo các cấp ủy đảng trong quận chuẩn bị chu đáo về văn kiện, nhân sự và mọi mặt công tác tổ chức để tiến hành đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2020-2025.

Tag: Đại hội Đảng cơ sở

Sẵn sàng tiến hành đại hội đảng bộ cấp cơ sở

Sẵn sàng tiến hành đại hội đảng bộ cấp cơ sở  

Cập Nhật 16-03-2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ, đến nay, các cấp ủy cơ sở huyện Vĩnh Thạnh đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2020-2025.

Tag: Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh, đại hội đảng bộ cấp cơ sở, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ