Kết quả tìm kiếm cho "IDA"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Dự án VnSAT hỗ trợ hạ tầng, thiết bị cho nông dân

Dự án VnSAT hỗ trợ hạ tầng, thiết bị cho nông dân  

Cập Nhật 22-05-2018

Năm 2018, Dự án VnSAT TP Cần Thơ được bố trí kế hoạch vốn 75 tỉ đồng, trong đó vốn IDA 60 tỉ đồng và vốn thành phố đối ứng 15 tỉ đồng.

Tag: VnSAT, IDA, tập huấn, kỹ thuật canh tác, nông dân