Kết quả tìm kiếm cho "Honduras"

Kết quả 11 - 20 trong khoảng 47

Diễn biến mới ở Honduras

Diễn biến mới ở Honduras 

Cập Nhật 23-09-2009

N. KIỆT

John Kerry - "Đặc sứ" của nước Mỹ

John Kerry - "Đặc sứ" của nước Mỹ 

Cập Nhật 28-10-2009

Là một thượng nghị sĩ và không có chân trong bộ máy chính quyền hành pháp của Tổng thống Barack Obama nhưng ông John Kerry lại đóng vai trò như một “đặc sứ”, giúp giải quyết các vấn đề chính trị rắc rối ở Afghanistan, Pakistan, Syrie, Honduras.

Vị tổng thống lạc lỏng

Vị tổng thống lạc lỏng 

Cập Nhật 08-05-2010