Kết quả tìm kiếm cho "H��ND"

Kết quả 31 - 40 trong khoảng 581

Góp ý, phản biện nhiều nội dung thiết thực đối với dự thảo các nghị quyết của HÐND thành phố

Góp ý, phản biện nhiều nội dung thiết thực đối với dự thảo các nghị quyết của HÐND thành phố  

Cập Nhật 27-10-2021

(CT) - Ngày 27-10-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị góp ý, phản biện xã hội dự thảo các nghị quyết của HÐND thành phố để trình tại kỳ họp cuối năm của HÐND thành phố.

Tag: Góp ý, phản biện, dự thảo các nghị quyết của HÐND TP Cần Thơ

Hôm nay, khai mạc kỳ họp thứ 2 HÐND thành phố 

Cập Nhật 25-08-2021

(CT) - Hôm nay, ngày 26-8, HÐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021).

Tag: kỳ họp thứ 2 HÐND thành phố, Ðoàn đại biểu Quốc hội, dịch bệnh COVID-19, HÐND thành phố, hop trực tuyến

Hoạt động của Ban Pháp chế HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 

Cập Nhật 10-06-2021

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Pháp chế thực hiện tốt công tác phối hợp với các ban của HÐND thành phố (Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Ðô thị) và Văn phòng HÐND thành phố để trao đổi kinh nghiệm hoạt động về những vấn đề có liên quan.

Tag: Hoạt động của Ban Pháp chế HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

Hoạt động của Ban Pháp chế HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 

Cập Nhật 04-06-2021

Hằng năm, căn cứ vào chương trình giám sát của HÐND, thường trực HÐND thành phố và ý kiến các thành viên, Ban Pháp chế ban hành chương trình giám sát với 4 hoạt động chính

Tag: Hoạt động của Ban Pháp chế HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

Hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội của HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 

Cập Nhật 28-05-2021

- Hoạt động tiếp xúc cử tri của thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HÐND thành phố luôn thực hiện đúng quy định của pháp luật và được thực hiện đều đặn vào thời điểm trước và sau mỗi kỳ họp của HÐND thành phố.

Tag: Hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội của HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Ðô thị HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 

Cập Nhật 17-05-2021

Nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Ðô thị HÐND thành phố luôn “trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết”, phát huy dân chủ và sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, góp phần quan trọng vào nhiều quyết sách lớn của HÐND thành phố.

Tag: Ban Ðô thị HÐND thành phố

Tình hình tổ chức và hoạt động của HÐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021  

Cập Nhật 08-05-2021

Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của HÐND, đặc biệt là việc quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ có năng lực bảo đảm các chức danh trong HÐND tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và quy định rõ hơn về vai trò của đại biểu kiêm nhiệm trong hoạt động dân cử

Tag: Tình hình tổ chức và hoạt động của HÐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021

Tình hình tổ chức và hoạt động của HÐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 

Cập Nhật 28-04-2021

- Mối quan hệ của HÐND với Tòa án Nhân dân (TAND), Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) các cấp: Phối hợp trong công tác giám sát, công tác tham gia các kỳ họp thường lệ của HÐND hai cấp

Tag: Tình hình tổ chức và hoạt động của HÐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021

Họp mặt các ứng cử viên đại biểu HÐND quận và các phường, nhiệm kỳ 2021-2026

Họp mặt các ứng cử viên đại biểu HÐND quận và các phường, nhiệm kỳ 2021-2026  

Cập Nhật 24-04-2021

(CT) - Ngày 24-4-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy phối hợp Ủy ban Bầu cử quận tổ chức họp mặt các ứng cử viên đại biểu HÐND quận và ứng cử viên đại biểu HÐND 8 phường, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tag: Họp mặt các ứng cử viên đại biểu HÐND quận và các phường, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy

Tình hình tổ chức và hoạt động của HÐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 

Cập Nhật 24-04-2021

Trước và sau các kỳ họp thường lệ của HÐND, thường trực HÐND các cấp phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQVN cùng cấp trong việc tổ chức các hội nghị TXCT; phân loại, tổng hợp, rà soát các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới UBND các cấp xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tag: Tình hình tổ chức và hoạt động của HÐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021