Kết quả tìm kiếm cho "H������ND"

Kết quả 21 - 30 trong khoảng 643

Ngày 14-11, diễn ra kỳ họp thứ 8 của HÐND thành phố

Ngày 14-11, diễn ra kỳ họp thứ 8 của HÐND thành phố  

Cập Nhật 04-11-2022

(CT) - Ngày 4-11, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, chủ trì cuộc họp trao đổi, thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) của HÐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tag: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ, Ngày 14-11, diễn ra kỳ họp thứ 8 của HÐND thành phố

HÐND quận Thốt Nốt và HÐND huyện Cờ Ðỏ tổ chức kỳ họp thứ nhất, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

HÐND quận Thốt Nốt và HÐND huyện Cờ Ðỏ tổ chức kỳ họp thứ nhất, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 

Cập Nhật 22-06-2021

(CT) - Ngày 22-6-2021, ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND TP Cần Thơ; ông Lê Văn Thành, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã đến dự kỳ họp thứ nhất HÐND quận Thốt Nốt khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tag: quận Thốt Nốt, huyện Cờ Ðỏ, ông Nguyễn Xuân Hải, kết quả bầu cử, đại biểu HÐND

Hoạt động của Ban Pháp chế HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 

Cập Nhật 08-06-2021

Ðịnh kỳ 6 tháng/lần, Ban Pháp chế tham gia cùng thường trực HÐND thành phố và Ðoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức cuộc họp nghe UBND thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương báo cáo đánh giá về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do thường trực HÐND, đại biểu HÐND thành phố và Ðoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội ở địa phương chuyển đến.

Tag: Hoạt động của Ban Pháp chế HÐND

Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 

Cập Nhật 21-05-2021

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND thành phố đã thực hiện thẩm tra 109 dự thảo nghị quyết của HÐND thành phố, 64 báo cáo chuyên đề và 2 tờ trình (không ban hành nghị quyết) do UBND thành phố trình HÐND

Tag: Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Ðô thị HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 

Cập Nhật 11-05-2021

Ban Ðô thị của HÐND thành phố được kỳ họp thứ nhất HÐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 quyết nghị thông qua tại Nghị quyết số 03/NQ-HÐND ngày 30-6-2016, gồm 9 thành viên

Tag: Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Ðô thị HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

Tình hình tổ chức và hoạt động của HÐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 

Cập Nhật 04-05-2021

Nguyên nhân của ưu điểm: - Ðược sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Ðảng đối với tổ chức và hoạt động của HÐND các cấp, đặc biệt là trong việc bảo đảm cơ cấu, thành phần, việc lựa chọn người giới thiệu ra ứng cử đại biểu HÐND, lựa chọn nhân sự làm công tác chuyên trách của HÐND các cấp.

Tag: Tình hình tổ chức và hoạt động của HÐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021

Tình hình tổ chức và hoạt động của HÐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 

Cập Nhật 23-04-2021

Theo quy định, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HÐND bầu được thực hiện 1 lần vào năm thứ 3 của nhiệm kỳ. Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2016-2021, việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HÐND bầu được tiến hành vào cuối năm 2018.

Tag: HÐND các cấp, đại biểu HÐND

Tổ chức của HÐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 có điểm gì mới? Ðại biểu Quốc hội và Ðại biểu HÐND phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì?

Tổ chức của HÐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 có điểm gì mới? Ðại biểu Quốc hội và Ðại biểu HÐND phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì?  

Cập Nhật 05-04-2021

Hỏi: Tổ chức của HÐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 có điểm gì mới?. Ðáp: Căn cứ quy định của Luật số 47/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 22-11-2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì tổ chức của HÐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026

Tag: Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Cần Thơ, Tổ chức của HÐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 có điểm gì mới

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công kỳ họp cuối năm của HÐND thành phố

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công kỳ họp cuối năm của HÐND thành phố  

Cập Nhật 26-10-2020

(CT) - Ngày 26-10-2020, Thường trực HÐND thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc họp liên tịch thống nhất nội dung, thời gian và các công việc cần thiết để tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HÐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tag: Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, kỳ họp cuối năm của HÐND thành phố

Ðại biểu HÐND thành phố tiếp xúc cử tri

Ðại biểu HÐND thành phố tiếp xúc cử tri  

Cập Nhật 29-07-2020

(CT) - Ngày 29-7-2020, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố Cần Thơ, cùng các đại biểu HÐND thành phố và quận Ninh Kiều tiếp xúc cử tri phường Tân An, quận Ninh Kiều.

Tag: đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố Cần Thơ, tiếp xúc cử tri phường Tân An, quận Ninh Kiều