Kết quả tìm kiếm cho "H������ND"

Kết quả 11 - 20 trong khoảng 643

Ðại biểu HÐND thành phố đơn vị huyện Phong Ðiền tiếp xúc cử tri

Ðại biểu HÐND thành phố đơn vị huyện Phong Ðiền tiếp xúc cử tri  

Cập Nhật 01-11-2022

(CT) - Ngày 1-11-2022, ông Nguyễn Thành Ðông, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HÐND thành phố cùng các đại biểu HÐND thành phố (đơn vị huyện Phong Ðiền), đại biểu HÐND huyện Phong Ðiền tiếp xúc cử tri (TXCT) tại xã Nhơn Ái và thị trấn Phong Ðiền, huyện Phong Ðiền.

Tag: Nguyễn Thành Ðông, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ, Ðại biểu HÐND thành phố đơn vị huyện Phong Ðiền tiếp xúc cử tri

Thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp HÐND thành phố

Thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp HÐND thành phố  

Cập Nhật 30-11-2021

(CT) - Ngày 30-11, Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND thành phố họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình kèm dự thảo nghị quyết (lĩnh vực kinh tế, ngân sách) chuẩn bị trình tại kỳ họp cuối năm 2021 của HÐND thành phố. Ðồng chí Thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp HÐND thành phố thành phố, dự họp.

Tag: Thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp HÐND thành phố TP Cần Thơ, Thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp HÐND thành phố

Thường trực HÐND thành phố triệu tập kỳ họp thứ 3 của HÐND thành phố 

Cập Nhật 06-10-2021

(CT) - Thường trực HÐND thành phố vừa phát hành thư triệu tập kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) của HÐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tag: Thường trực HÐND TP Cần Thơ, triệu tập kỳ họp thứ 3 của HÐND thành phố

Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Ðô thị HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 

Cập Nhật 14-05-2021

Hoạt động giám sát là một trong những chức năng chủ yếu, quan trọng của HÐND. Ðể tham mưu giúp HÐND thực hiện chức năng giám sát, hằng năm, căn cứ vào chương trình giám sát của HÐND, phân công của Thường trực HÐND thành phố

Tag: Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Ðô thị HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

Tình hình tổ chức và hoạt động của HÐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 

Cập Nhật 06-05-2021

- Thường trực HÐND, các ban của HÐND (cấp huyện, cấp xã) thực hiện nhiệm vụ giám sát theo lĩnh vực được phân công rất rộng; trong khi, không có phòng chức năng giúp việc và việc bố trí nhân sự phục vụ trực tiếp cho các hoạt động của HÐND còn ít (các Ban của HÐND cấp huyện thì không có chuyên viên giúp việc riêng).

Tag: hoạt động của HÐND

Tổ chức của HÐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 có điểm gì mới? 

Cập Nhật 04-04-2021

Căn cứ quy định của Luật số 47/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 22-11-2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì tổ chức của HÐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 có sự thay đổi so với nhiệm kỳ 2016-2021 theo hướng giảm số lượng đại biểu HÐND được bầu và giảm 1 Phó Chủ tịch HÐND. Cụ thể như sau

Tag: Tổ chức của HÐND cấp huyện

Tổ chức của HÐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 có điểm gì mới? 

Cập Nhật 04-04-2021

Căn cứ quy định của Luật số 47/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 22-11-2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì tổ chức của HÐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 có sự thay đổi so với nhiệm kỳ 2016-2021 về số lượng đại biểu HÐND, số lượng cấp phó và cơ cấu của Thường trực HÐND. Cụ thể như sau

Tag: Tổ chức của HÐND cấp

Ðại biểu HÐND tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều

Ðại biểu HÐND tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều  

Cập Nhật 24-12-2020

(CT) - Ngày 24-12, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ; ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cùng các đại biểu HÐND thành phố và quận Ninh Kiều tiếp xúc cử tri phường Hưng Lợi, An Bình, Tân An.

Tag: Ðại biểu HÐND tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ; ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ

Kỳ họp giữa năm của HÐND thành phố sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10-7

Kỳ họp giữa năm của HÐND thành phố sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10-7  

Cập Nhật 06-07-2020

(CT)- Chiều 6-7, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, chủ trì cuộc họp liên tịch giữa Thường trực HÐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố

Tag: Kỳ họp giữa năm HÐND thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10-7, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố

Từ ngày 8 đến 10-7-2020
Sẽ diễn ra kỳ họp thứ 17 HÐND thành phố 

Cập Nhật 28-06-2020

(CT)- Thường trực HÐND TP Cần Thơ quyết định triệu tập kỳ họp thứ 17 của HÐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tag: HÐND TP Cần Thơ, kỳ họp thứ 17 của HÐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.