Kết quả tìm kiếm cho "H������ND"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 581

Ban Văn hóa - Xã hội, HÐND thành phố làm việc tại Trường Cao đẳng Du lịch TP Cần Thơ

Ban Văn hóa - Xã hội, HÐND thành phố làm việc tại Trường Cao đẳng Du lịch TP Cần Thơ  

Cập Nhật 10-03-2023

(CT) - Ngày 10-3, bà Ðinh Thị Minh Thư, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HÐND TP Cần Thơ làm trưởng đoàn khảo sát và làm việc với Trường Cao đẳng Du lịch TP Cần Thơ.

Tag: Ban Văn hóa - Xã hội, HÐND thành phố, Trường Cao đẳng Du lịch TP Cần Thơ

Kỳ họp thứ 10 HÐND thành phố sẽ diễn ra vào ngày 17-3 

Cập Nhật 10-03-2023

(CT) - Thường trực HÐND thành phố vừa triệu tập kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) của HÐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tag: HÐND thành phố, họp chuyên đề, Cần Thơ

Thẩm tra các nghị quyết, tờ trình tại kỳ họp chuyên đề HÐND thành phố

Thẩm tra các nghị quyết, tờ trình tại kỳ họp chuyên đề HÐND thành phố  

Cập Nhật 09-03-2023

(CT) - Sáng 9-3, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố dự họp thẩm tra các nghị quyết kèm theo tờ trình các lĩnh vực tài chính và ngân sách, kế hoạch và đầu tư,

Tag: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ, Thẩm tra các nghị quyết, tờ trình tại kỳ họp chuyên đề HÐND thành phố

Kỳ họp HÐND thành phố giữa tháng 3 sẽ xem xét quyết định 8 vấn đề quan trọng

Kỳ họp HÐND thành phố giữa tháng 3 sẽ xem xét quyết định 8 vấn đề quan trọng  

Cập Nhật 28-02-2023

(CT) - Sáng 28-2, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố và đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đồng chủ trì cuộc họp thống nhất

Tag: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ, Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, kỳ họp thứ 10 HÐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Mặt trận góp ý, phản biện các tờ trình kèm theo Dự thảo Nghị quyết của HÐND thành phố

Mặt trận góp ý, phản biện các tờ trình kèm theo Dự thảo Nghị quyết của HÐND thành phố  

Cập Nhật 27-02-2023

(CT) - Ngày 27-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tổ chức hội nghị góp ý, phản biện các tờ trình kèm theo Dự thảo Nghị quyết của HÐND thành phố trước khi ban hành. Ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố chủ tọa hội nghị.

Tag: góp ý, phản biện, Nghị quyết của HÐND thành phố, Ông Nguyễn Trung Nhân

Thường trực HÐND thành phố triệu tập kỳ họp thứ 3 của HÐND thành phố 

Cập Nhật 06-10-2021

(CT) - Thường trực HÐND thành phố vừa phát hành thư triệu tập kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) của HÐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tag: Thường trực HÐND TP Cần Thơ, triệu tập kỳ họp thứ 3 của HÐND thành phố

Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Ðô thị HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 

Cập Nhật 14-05-2021

Hoạt động giám sát là một trong những chức năng chủ yếu, quan trọng của HÐND. Ðể tham mưu giúp HÐND thực hiện chức năng giám sát, hằng năm, căn cứ vào chương trình giám sát của HÐND, phân công của Thường trực HÐND thành phố

Tag: Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Ðô thị HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

Tình hình tổ chức và hoạt động của HÐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 

Cập Nhật 06-05-2021

- Thường trực HÐND, các ban của HÐND (cấp huyện, cấp xã) thực hiện nhiệm vụ giám sát theo lĩnh vực được phân công rất rộng; trong khi, không có phòng chức năng giúp việc và việc bố trí nhân sự phục vụ trực tiếp cho các hoạt động của HÐND còn ít (các Ban của HÐND cấp huyện thì không có chuyên viên giúp việc riêng).

Tag: hoạt động của HÐND

Tình hình tổ chức và hoạt động của HÐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 

Cập Nhật 01-05-2021

Cấp thành phố: Văn phòng HÐND thành phố thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ cho hoạt động của HÐND, Thường trực HÐND, các ban của HÐND, các tổ đại biểu HÐND và đại biểu HÐND thành phố, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực HÐND thành phố.

Tag: hoạt động của HÐND các cấp

Tình hình tổ chức và hoạt động của HÐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021, 

Cập Nhật 30-04-2021

Cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động: Cấp thành phố: Hiện nay, trụ sở làm việc của cơ quan HÐND thành phố đã được cải tạo, nâng cấp đảm bảo điều kiện phục vụ tốt cho hoạt động của HÐND, thường trực HÐND, các ban của HÐND và đại biểu HÐND theo quy định.

Tag: Tình hình tổ chức và hoạt động của HÐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021