Kết quả tìm kiếm cho "Hội thánh Đức Chúa Trời"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin về tổ chức "Hội thánh Đức Chúa Trời"

Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin về tổ chức "Hội thánh Đức Chúa Trời" 

Cập Nhật 26-04-2018

Thời gian gần đây, truyền thông và dư luận phản ánh nhiều hoạt động có biểu hiện tiêu cực, lệch chuẩn đạo đức xã hội liên quan đến tổ chức mang tên “Hội thánh Đức Chúa Trời” diễn ra ở một số địa phương. Ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ đã cung cấp một số thông tin về vấn đề này.

Tag: Tôn giáo, tín ngưỡng, Hội thánh Đức Chúa Trời, Ban Tôn giáo Chính phủ, Vũ Chiến Thắng, tà đạo, mê tín

Thông báo phương thức, thủ đoạn của “Hội thánh Đức chúa trời” 

Cập Nhật 01-05-2018

(CT)- Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 1173-CV/BTGTU về việc thông báo phương thức, thủ đoạn của “Hội thánh Đức chúa trời”.

Tag: Hội thánh Đức chúa trời

Quyết liệt ngăn chặn “Hội thánh Đức chúa trời”

hoạt động trái phép

Quyết liệt ngăn chặn “Hội thánh Đức chúa trời” hoạt động trái phép  

Cập Nhật 05-05-2018

Hiện nay, tại thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) đã xuất hiện một nhóm người truyền đạo trái phép “Hội thánh Đức chúa trời” hay còn gọi “Đức chúa trời mẹ”, nhằm lôi kéo người dân tham gia

Tag: “Hội thánh Đức chúa trời”, “Đức chúa trời mẹ”