Kết quả tìm kiếm cho "Hội Nông dân huyện Phong Ðiền"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất  

Cập Nhật 06-08-2019

Các cấp Hội Nông dân huyện Phong Ðiền luôn xem phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một trong những phong trào trọng tâm của công tác Hội và phong trào nông dân.

Tag: Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, Hội Nông dân huyện Phong Ðiền

Ðồng hành cùng nông dân

Ðồng hành cùng nông dân  

Cập Nhật 25-05-2021

Hội Nông dân (HND) xã Mỹ Khánh, huyện Phong Ðiền đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân về vốn vay, khoa học kỹ thuật (KHKT) gắn với việc củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Tag: Hội Nông dân xã Mỹ Khánh, huyện Phong Ðiền, Ðồng hành cùng nông dân