Kết quả tìm kiếm cho "Hội đồng Khoa học và Công nghệ Bộ Quốc phòng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển của đất nước 

Cập Nhật 17-11-2012

Cử tri thành phố đề nghị cần nghiên cứu, có giải pháp hiệu quả để phát triển nhanh khoa học và công nghệ, đảm bảo đây là động lực để phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Công văn trả lời của Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng là tài sản vô giá

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng là tài sản vô giá  

Cập Nhật 04-01-2018

Sáng 4/1, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Bộ Quốc phòng tổ chức nghiệm thu đề tài cấp quốc gia "Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng và vận dụng xây dựng Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự Việt Nam trong thời kỳ mới".

Tag: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Bộ Quốc phòng, Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng