Kết quả tìm kiếm cho "Học thuyết Mác-Lênin"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Bản Di chúc cho hôm nay và mai sau

Bản Di chúc cho hôm nay và mai sau  

Cập Nhật 12-04-2019

Cuộc đời Người, với những gì Người đã đi, đã đến và chiến thắng; với tất cả những gì Người đã làm, đã mẫu mực nêu gương và để lại, có lý và đượm tình thương yêu sẽ sống mãi qua các thời đại.

Tag: Di chúc, Hồ Chí Minh, Vĩ nhân, Học thuyết Mác-Lênin, Nguyễn Ái Quốc, Phong trào giải phóng dân tộc