Kết quả tìm kiếm cho "Hướng dẫn thủ tục cần thiết khi đưa xe vào kiểm định"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Hướng dẫn thủ tục cần thiết khi đưa xe vào kiểm định

Hướng dẫn thủ tục cần thiết khi đưa xe vào kiểm định  

Cập Nhật 15-09-2019

Trong 8 tháng năm 2019, đơn vị đăng kiểm đã kiểm định 11.073 lượt phương tiện, trong đó 9.241 phương tiện kiểm định lần 1 (có 1.820 phương tiện không đạt tiêu chuẩn), 1.741 phương tiện kiểm định lần 2 (có 300 phương tiện không đạt tiêu chuẩn); đồng thời cấp 1.532 tem kiểm định.

Tag: Hướng dẫn thủ tục cần thiết khi đưa xe vào kiểm định