Kết quả tìm kiếm cho "Giao dịch chứng khoán"

Kết quả 31 - 40 trong khoảng 168

Chứng khoán tiếp tục đi xuống 

Cập Nhật 21-04-2009

Nguồn: Bảng giao dịch chứng khoán điện tử Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông chi nhánh Cần Thơ

Chứng khoán tăng điểm trên cả 2 sàn 

Cập Nhật 04-05-2009

Nguồn: bảng giao dịch chứng khoán điện tử Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông chi nhánh Cần Thơ.

Cổ phiếu chủ chốt rớt giá, chỉ số giá chứng khoán sụt giảm 

Cập Nhật 13-05-2009

Nguồn: Bảng giao dịch chứng khoán điện tử của Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) chi nhánh Cần Thơ

Chứng khoán đồng loạt tăng giá 

Cập Nhật 25-05-2009

Nguồn: Bảng giao dịch chứng khoán điện tử của Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông chi nhánh Cần Thơ.

Chứng khoán tăng điểm trên cả 2 sàn 

Cập Nhật 08-06-2009

Nguồn: Bảng giao dịch chứng khoán điện tử của Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) chi nhánh Cần Thơ.

Chứng khoán mất điểm phiên cuối tuần 

Cập Nhật 12-06-2009

Nguồn: Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến của Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) chi nhánh Cần Thơ

Chứng khoán đồng loạt giảm sàn 

Cập Nhật 25-06-2009

Nguồn: Bảng giao dịch chứng khoán điện tử của Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) chi nhánh Cần Thơ.

Chứng khoán giảm điểm phiên thứ 2 liên tiếp 

Cập Nhật 08-07-2009

Nguồn: Bảng giao dịch chứng khoán điện tử HSC-Công ty cổ phần Chứng khoán TPHCM.

Hai sàn chứng khoán mất điểm phiên thứ 4 liên tiếp 

Cập Nhật 10-07-2009

Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HSC-Công ty cổ phần Chứng khoán TPHCM

Chứng khoán tăng điểm ấn tượng 

Cập Nhật 24-07-2009

Nguồn: Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến HSC-Công ty cổ phần Chứng khoán TPHCM