Kết quả tìm kiếm cho "Giao dịch chứng khoán"

Kết quả 21 - 30 trong khoảng 168

Chỉ số giá chứng khoán đảo chiều tăng điểm 

Cập Nhật 21-10-2008

Nguồn: Bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến của Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) chi nhánh Cần Thơ

Chứng khoán tăng điểm trở lại 

Cập Nhật 14-11-2008

Nguồn: Bảng giao dịch chứng khoán điện tử của Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) chi nhánh Cần Thơ.

Chứng khoán phục hồi mạnh 

Cập Nhật 28-11-2008

Nguồn: Bảng giao dịch chứng khoán điện tử của Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) chi nhánh Cần Thơ.

Chỉ số giá chứng khoán trên 2 sàn hồi phục 

Cập Nhật 04-12-2008

Nguồn: Bảng giao dịch chứng khoán điện tử của Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) chi nhánh Cần Thơ

Chứng khoán tiếp tục lao dốc 

Cập Nhật 19-01-2009

Nguồn: Bảng giao dịch chứng khoán điện tử của Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) chi nhánh Cần Thơ

Lệnh mua dồn dập, chứng khoán đua nhau tăng điểm 

Cập Nhật 18-03-2009

Nguồn: Bảng giao dịch chứng khoán điện tử Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông chi nhánh Cần Thơ

Chứng khoán giảm điểm 

Cập Nhật 20-03-2009

Nguồn: Bảng giao dịch chứng khoán điện tử của Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông chi nhánh Cần Thơ

Khối lượng giao dịch trên 2 sàn tăng mạnh 

Cập Nhật 02-03-2010

Nguồn: Bảng giao dịch chứng khoán điện tử Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông.

Khối lượng giao dịch trên 2 sàn giảm mạnh 

Cập Nhật 17-03-2010

Nguồn: Bảng giao dịch chứng khoán điện tử Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông

Diễn biến trái chiều trên 2 sàn giao dịch 

Cập Nhật 29-03-2010

Nguồn: Bảng giao dịch chứng khoán điện tử Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông