Kết quả tìm kiếm cho "Giữ nước ngọt cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Giữ nước ngọt cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long <br>

Bài 1: Nguồn nước đang suy kiệt

Giữ nước ngọt cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Bài 1: Nguồn nước đang suy kiệt  

Cập Nhật 17-02-2019

Nước là yếu tố quan trọng hàng đầu trong sinh hoạt, sản xuất và văn hóa của người Việt Nam nói chung và của người dân vùng ĐBSCL nói riêng

Tag: nước ngọt Đồng bằng sông Cửu Long, tài nguyên nước

Giữ nước ngọt cho vùng đồng bằng Sông Cửu Long<br>Bài 2: Chủ động quản lý và sử dụng hiệu quả

Giữ nước ngọt cho vùng đồng bằng Sông Cửu Long
Bài 2: Chủ động quản lý và sử dụng hiệu quả  

Cập Nhật 19-02-2019

Trong những năm qua, hệ thống văn bản pháp luật về tài nguyên nước (TNN) từng bước hoàn thiện, tạo lập hành lang pháp lý cơ bản cho công tác quản lý TNN từ Trung ương đến địa phương

Tag: nước ngọt, đồng bằng Sông Cửu Long, tài nguyên nước

Giữ nước ngọt cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long <br> Bài cuối: Phát triển bền vững tài nguyên nước

Giữ nước ngọt cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Bài cuối: Phát triển bền vững tài nguyên nước  

Cập Nhật 20-02-2019

Theo các nhà khoa học, hiện nay và tương lai, tài nguyên nước (TNN) ở ĐBSCL phải tiếp tục đối diện với năm thử thách thường xuyên.

Tag: Giữ nước ngọt cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long