Kết quả tìm kiếm cho "Giám sát kết quả giải quyết ý kiến"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 8

Kết quả sử dụng biên chế hành chính năm 2014 

Cập Nhật 01-06-2015

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND thành phố và các Ban của HĐND thành phố về tình hình thực hiện biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2014, UBND thành phố cho biết như sau:

Tình hình tạm giao biên chế công chức năm 2015 

Cập Nhật 01-06-2015

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND thành phố và các Ban của HĐND thành phố về tình hình tạm giao biên chế công chức năm 2015, UBND thành phố cho biết như sau:

Tình hình sử dụng biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 

Cập Nhật 03-06-2015

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND thành phố và các Ban của HĐND thành phố về tình hình sử dụng biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015, UBND thành phố cho biết:

Tình hình thực hiện Đề án xác định vị trí việc làm 

Cập Nhật 04-06-2015

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND thành phố và các Ban của HĐND thành phố về tình hình thực hiện Đề án xác định vị trí việc làm, UBND thành phố cho biết như sau:

Tập trung giải quyết các vấn đề cử tri bức xúc

Tập trung giải quyết các vấn đề cử tri bức xúc 

Cập Nhật 05-07-2017

Mới đây, Thường trực HĐND thành phố tổ chức giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2017 tại UBND thành phố. Qua giám sát, cho thấy kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được UBND thành phố và các sở, ban, ngành địa phương quan tâm thực hiện, đạt kết quả bước đầu.

Giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 

Cập Nhật 04-07-2020

(CT) - Ngày 3-7-2020, ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, chủ trì buổi giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố và việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tag: Giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, ông Nguyễn Thành Đông, kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố