Kết quả tìm kiếm cho "Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Khuyến nông - khuyến ngư theo hướng sản xuất hàng hóa và thị trường

Khuyến nông - khuyến ngư theo hướng sản xuất hàng hóa và thị trường 

Cập Nhật 20-03-2008

Theo Quyết định 37/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), một trong những yêu cầu đối với các chương trình khuyến nông- khuyến ngư là phải có mục tiêu rõ ràng, đáp ứng nhu cầu thực tế sản xuất và phù hợp với điều kiện sinh thái của từng vùng, miền, trình độ của người dân. Phóng viên Báo Cần Thơ đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Tống Khiêm, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư Quốc gia xung quanh vấn đề này.

Bayer và các đối tác khởi động dự án hỗ trợ nông dân ứng phó với đại dịch COVID-19 và hạn mặn

Bayer và các đối tác khởi động dự án hỗ trợ nông dân ứng phó với đại dịch COVID-19 và hạn mặn  

Cập Nhật 25-09-2020

Nông dân 7 tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) và Đông Nam bộ sẽ được trao tặng các gói hỗ trợ “Better Life Farming – gói hỗ trợ canh tác thuận lợi hơn”.

Tag: Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, gói hỗ trợ “Better Life Farming – gói hỗ trợ canh tác thuận lợi hơn”, Bayer Việt Nam, khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), Đông Nam bộ