Kết quả tìm kiếm cho "G��� kh��"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Tích cực thực hiện theo qui định

Tích cực thực hiện theo qui định 

Cập Nhật 13-09-2010

Theo Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), ban hành ngày 26-6-2009, qui định từ ngày 15-4-2010, các loại đồ chơi trẻ em (ĐCTE) dưới 16 tuổi trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải được chứng nhận hợp qui, công bố và gắn dấu hợp qui (CR) theo qui chuẩn quốc gia. Và ngày 15-9-2010 là hạn chót của việc gia hạn dán nhãn hợp qui cho các sản phẩm hàng tồn. Trước giờ “G”, mặc dù thị trường đồ chơi còn khá hỗn độn, nhưng các doanh nghiệp kinh doanh ĐCTE trên địa bàn đã ý thức và thực hiện theo qui định.