Kết quả tìm kiếm cho "Góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội đảng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 5

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, điều chỉnh một số chỉ tiêu phù hợp với thực tế 

Cập Nhật 25-08-2015

Căn cứ Kế hoạch số 96-KH/TU của Thành ủy Cần Thơ và Hướng dẫn số 15-HD/TBVK của Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, Quận ủy Ninh Kiều đã nghiêm túc tổ chức việc lấy ý kiến đóng góp của đảng viên vào Dự thảo Văn kiện trình ĐHĐB Đảng bộ thành phố lần thứ XIII. Báo Cần Thơ xin trích lược giới thiệu một số nội dung góp ý tại các hội nghị trên.

Thành phố cần tập trung xây dựng một số trung tâm y tế chuyên sâu 

Cập Nhật 29-08-2015

Qua tổ chức cho đảng viên góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu (ĐHĐB) Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã nhận được 105 ý kiến đóng góp với nhiều nội dung thể hiện trách nhiệm, tâm huyết và kỳ vọng của các đảng viên đối với sự phát triển của thành phố. Báo Cần Thơ xin trích lược giới thiệu một số nội dung góp ý của đảng viên.

Đề xuất nhiều giải pháp xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững

Đề xuất nhiều giải pháp xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững 

Cập Nhật 18-09-2015

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ diễn ra từ ngày 23-25/9/2015. Trước Đại hội, các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, các Đoàn đại biểu dự Đại hội đã tổ chức đóng góp dự thảo Văn kiện do Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thành phố khóa XII trình tại ĐHĐB Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII. Qua đó, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố đã đóng góp nhiều ý kiến có giá trị, thiết thực vì sự phát triển của thành phố; đồng thời, thể hiện sự quan tâm, mong muốn Đại hội thành công tốt đẹp, đề ra nghị quyết sát hợp, đưa thành phố phát triển lên tầm cao mới. Dịp này, phóng viên Báo Cần Thơ đã gặp gỡ, ghi nhận ý kiến của các đồng chí đại diện các đoàn đại biểu về dự Đại hội.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

Cập Nhật 05-10-2015

Sáng 4-10, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ sáu (khóa VIII) tiếp tục làm việc, thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng về các nội dung liên quan đến xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển giáo dục, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường… Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Ngăn chặn chiêu trò lợi dụng góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội đảng để chống phá

Ngăn chặn chiêu trò lợi dụng góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội đảng để chống phá  

Cập Nhật 11-11-2019

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đây cũng là thời điểm mà các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị gia tăng các hoạt động tuyên truyền kích động, xuyên tạc, chống phá

Tag: Chiêu trò, Góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội đảng, Chống phá, Thế lực thù địch, Phản động, Phần tử cơ hội