Kết quả tìm kiếm cho "Freedom House"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Bài 2: Lộ chân tướng những kẻ rút gạch chân tường

Bài 2: Lộ chân tướng những kẻ rút gạch chân tường  

Cập Nhật 14-12-2021

Các thế lực thù địch, phản động lại thường xuyên sử dụng vấn đề nhân quyền để chống phá Việt Nam. Vậy mục đích của sự chống phá này là gì?

Tag: Quyền con người, Chống phá chế độ chính trị ở Việt Nam, Tổ chức nhân quyền Freedom House, Tổ chức ân xá quốc tế, Tổ chức theo dõi nhân quyền, Tổ chức phóng viên không biên giới

Freedom House lại diễn trò vu cáo

Freedom House lại diễn trò vu cáo  

Cập Nhật 11-10-2021

Không lấy gì làm lạ khi Freedom House (FH) tiếp tục chứng minh là một tổ chức rất thiếu thiện chí với Việt Nam khi có những nhận xét, đánh giá hết sức thiếu thực tiễn, mang tính chụp mũ, đặt điều về tự do Internet tại Việt Nam.

Tag: Freedom House, vu cáo, tự do, nhân quyền