Kết quả tìm kiếm cho "Dioxin"

Kết quả 21 - 30 trong khoảng 68

Tiếp tục đưa quan hệ hợp tác Việt Nam và Bỉ vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực 

Cập Nhật 13-08-2009

* Việt Nam - Hoa Kỳ chuẩn bị cuộc họp thường niên lần thứ tư của JAC về chất da cam/dioxin

Hơn 292.000 USD dành cho các nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam 

Cập Nhật 07-10-2009

* Cầu truyền hình quốc tế đòi công lý cho các nạn nhân da cam ở Việt Nam