Kết quả tìm kiếm cho "Deoterions"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Thiết bị dò tìm nạn nhân động đất

Thiết bị dò tìm nạn nhân động đất   

Cập Nhật 07-09-2019

3 sinh viên Trường Đại học Brawijaya University vừa chế tạo ra một thiết bị, có thể dò tìm nạn nhân động đất hay thiên tai khác.

Tag: Thiết bị dò tìm nạn nhân động đất, Deoterions