Kết quả tìm kiếm cho "Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 6

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG 
“XÂY DỰNG GIA ĐÌNH 5 KHÔNG, 3 SẠCH” 
GẮN VỚI THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH 5 KHÔNG, 3 SẠCH” GẮN VỚI THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

Cập Nhật 19-08-2016

Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt và hứa hẹn tại Đại hội.

Hiệu quả thiết thực mô hình 
“5 không, 3 sạch”

Hiệu quả thiết thực mô hình “5 không, 3 sạch”  

Cập Nhật 05-09-2017

Gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động.

Tag: 5 không, 3 sạch

Phụ nữ góp phần xây dựng nông thôn mới

Phụ nữ góp phần xây dựng nông thôn mới  

Cập Nhật 05-10-2017

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ vừa phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội thảo về nghiên cứu xây dựng khung tiêu chí đánh giá kết quả các cấp Hội thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tag: xây dựng nông thôn mới, phụ nữ

Thực hiện tốt tiêu chí 3 sạch

Thực hiện tốt tiêu chí 3 sạch  

Cập Nhật 03-04-2020

Với tiêu chí bám sát đời sống xã hội và nhu cầu thực tế của hội viên, nội dung 3 sạch trong Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Long Hòa triển khai

Tag: Thực hiện tốt tiêu chí 3 sạch, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Long Hòa, dịch COVID-19

Nâng chất các tiêu chí 5 không, 3 sạch

Nâng chất các tiêu chí 5 không, 3 sạch  

Cập Nhật 16-05-2020

Thiết thực đẩy mạnh và nâng chất Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, nhiều năm qua, các cấp Hội LHPN trên địa bàn quận Bình Thủy đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa từng nội dung Cuộc vận động.

Tag: Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thủy, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam