Kết quả tìm kiếm cho "Chuẩn bị tốt cho vụ lúa đông xuân"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Áp dụng tốt các biện pháp 
canh tác để tăng năng suất lúa

Áp dụng tốt các biện pháp canh tác để tăng năng suất lúa 

Cập Nhật 17-09-2012

Thời điểm này, nhiều địa phương vùng ĐBSCL đã xuống giống cho vụ thu đông, cũng đang vào mùa mưa, với nhiều trận mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển cây lúa. Tiến sĩ Chu Văn Hách, Trưởng Bộ môn Phân bón và Kỹ thuật canh tác, Viện Lúa ĐBSCL lưu ý bà con một số giải pháp để có thể bảo vệ vụ mùa thu đông và chuẩn bị tốt cho vụ mùa đông xuân.

Chuẩn bị tốt cho

vụ lúa đông xuân

Chuẩn bị tốt cho vụ lúa đông xuân  

Cập Nhật 29-09-2020

Mùa lũ 2020, mực nước trên sông rạch ở huyện Vĩnh Thạnh vẫn còn ở mức thấp, chưa lên đồng, lúa thu đông thu hoạch gặp nhiều thuận lợi.

Tag: Vĩnh Thạnh, Chuẩn bị tốt cho vụ lúa đông xuân, Mùa lũ 2020, lúa đông xuân 2020-2021, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Vĩnh Thạnh