Kết quả tìm kiếm cho "Chiến lược quốc gia bình đẳng giới"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 5

Nhằm phát triển kinh tế bền vững

Nhằm phát triển kinh tế bền vững 

Cập Nhật 11-02-2011

Đánh giá về tình hình phát triển bền vững kinh tế giai đoạn 2005-2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) cho thấy, Việt Nam đã vượt qua thách thức do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao so với nhiều nước, đưa nước ta ra khỏi nhóm nước đang phát triển có thu nhập thấp với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 7%. Tuy nhiên, để phát triển bền vững trong thời gian tới, các chuyên gia kinh tế cho rằng Việt Nam cần hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về phát triển bền vững; thực hiện lồng ghép nguyên tắc phát triển bền vững trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển quốc gia, ngành và địa phương...

TPP- Cơ hội cho doanh nghiệp Việt

TPP- Cơ hội cho doanh nghiệp Việt 

Cập Nhật 28-08-2013

Hiệp định Hợp tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), đặc biệt với sự tham gia của thị trường Hoa Kỳ đang mở ra bước ngoặt mới đối với các doanh nghiệp (DN) và nền kinh tế của các quốc gia đối tác, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, những lợi thế và rủi ro khi Việt Nam tham gia TPP cần được phân tích thấu đáo để có thể khắc phục những hạn chế và tận dụng tối đa các cơ hội từ TPP trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới.

Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số 

Cập Nhật 30-11-2017

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025".

Tag: Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới, đồng bào dân tộc thiểu số, Chiến lược quốc gia bình đẳng giới