Kết quả tìm kiếm cho "Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) TP Cần Thơ"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 23

Tiếp tục giải ngân cho các học sinh,
sinh viên đủ điều kiện vay vốn

Tiếp tục giải ngân cho các học sinh, sinh viên đủ điều kiện vay vốn 

Cập Nhật 27-10-2010

Vừa qua, mặc dù Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) TP Cần Thơ đã thông báo rộng rãi việc điều chỉnh cho vay đối với học sinh, sinh viên (HSSV) được vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27-9-2007 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Quyết định 157) về tín dụng đối với HSSV nhưng vẫn còn gây nhiều bức xúc và vướng mắc đối với các đối tượng được vay vốn. Phóng viên Báo Cần Thơ đã có trao đổi với ông Huỳnh Văn Thuận, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Cần Thơ, xung quanh vấn đề này. Ông Huỳnh Văn Thuận cho biết:

15 năm, một chặng đường phát triển

15 năm, một chặng đường phát triển  

Cập Nhật 01-08-2017

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Cần Thơ (nay là TP Cần Thơ) được thành lập theo Quyết định số 72/QĐ-HĐQT ngày 14-1-2003 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH, với nhiệm vụ thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo

Tag: Ngân hàng chính sách xã hội, chính sách tín dụng, cho vay

Gần 500.000 lượt hộ vay vốn chính sách xã hội

Gần 500.000 lượt hộ vay vốn chính sách xã hội 

Cập Nhật 02-08-2017

(CT)- Ngày 1-8-2017, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Tag: Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Cần Thơ, Lê Văn Tâm

Thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống người nghèo

Thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống người nghèo  

Cập Nhật 11-02-2018

Thời gian qua, các chương trình tín dụng ưu đãi được Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội TP Cần Thơ (NHCSXH) triển khai đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Tag: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội TP Cần Thơ

Hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế cho gần 64.000 hộ 

Cập Nhật 31-12-2018

(CT) – Theo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) TP Cần Thơ, tính đến ngày 27-12-2018, Chi nhánh còn 119.517 hộ còn dư nợ với tổng số tiền 2.267,98 tỉ đồng

Tag: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội TP Cần Thơ

Thi đua làm tốt công tác tín dụng chính sách

Thi đua làm tốt công tác tín dụng chính sách  

Cập Nhật 17-07-2020

Cán bộ, nhân viên Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) TP Cần Thơ luôn nỗ lực đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội cho thành phố.

Tag: Thi đua làm tốt công tác tín dụng chính sách, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) TP Cần Thơ

Hiệu quả nguồn vốn

tín dụng chính sách

Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách  

Cập Nhật 21-05-2021

Song song tập trung thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng, năm 2021, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Cần Thơ tích cực triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, nổi bật việc tuyên truyền ý thức “có vay - có trả” trong người dân.

Tag: Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Cần Thơ, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

Vay vốn ưu đãi, ổn định việc làm

Vay vốn ưu đãi, ổn định việc làm  

Cập Nhật 02-08-2021

Theo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Cần Thơ, 6 tháng đầu năm 2021, doanh số cho vay chương trình giải quyết việc làm (GQVL) đạt 124,5 tỉ đồng, với 3.185 lao động; doanh số cho vay giai đoạn 2016-2021 đạt 743 tỉ đồng, với 23.489 lao động.

Tag: Vay vốn ưu đãi, ổn định việc làm, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Cần Thơ, cho vay, chương trình giải quyết việc làm, lao động, việc làm

Đồng hành cùng học sinh, sinh viên

Đồng hành cùng học sinh, sinh viên  

Cập Nhật 21-09-2021

Thực hiện chủ trương của Chính phủ không để học sinh, sinh viên (HSSV) nào vì khó khăn về tài chính phải bỏ học, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Cần Thơ chú trọng phối hợp các cấp, ngành, đoàn thể thực hiện kịp thời, hiệu quả chương trình tín dụng HSSV.

Tag: học sinh, sinh viên, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Cần Thơ, chương trình tín dụng HSSV

Hỗ trợ người dân cải thiện cuộc sống

Hỗ trợ người dân cải thiện cuộc sống  

Cập Nhật 27-10-2021

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021 của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Cần Thơ là tập trung giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay.

Tag: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Cần Thơ, Hỗ trợ người dân cải thiện cuộc song, Phạm Văn Kiệt, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thới Lai