Kết quả tìm kiếm cho "Chi bộ Khoa Nông nghiệp - Sinh học Ứng dụng thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Noi gương Bác, dạy và học tốt hơn

Noi gương Bác, dạy và học tốt hơn  

Cập Nhật 20-10-2019

Chi bộ Khoa Nông nghiệp - Sinh học Ứng dụng thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ đã tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực

Tag: Chi bộ Khoa Nông nghiệp - Sinh học Ứng dụng thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ