Kết quả tìm kiếm cho "Chế biến hải sản"

Kết quả 41 - 50 trong khoảng 42

Nỗ lực phòng chống 
bệnh chổi rồng trên cây nhãn

Nỗ lực phòng chống bệnh chổi rồng trên cây nhãn 

Cập Nhật 20-12-2012

Cùng với cây dâu Hạ Châu, sầu riêng, chôm chôm và vú sữa thì cây nhãn cũng được huyện Phong Điền xác định là một trong những loại cây trồng chủ lực của địa phương do có hiệu quả kinh tế khá cao. Nhưng một vài năm gần đây, bệnh chổi rồng trên cây nhãn đã xuất hiện, gây hại tại hầu hết các vườn nhãn trên địa bàn huyện làm cho năng suất nhãn bị sụt giảm nghiêm trọng. Để khôi phục năng suất, sản lượng và giữ vững các diện tích trồng cây nhãn trên địa bàn, cùng với sự hỗ trợ của thành phố, chính quyền và nhân dân huyện Phong Điền đang nỗ lực thực hiện các biện pháp nhằm khống chế bệnh chổi rồng trên cây nhãn…

Phòng bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Phòng bệnh nghề nghiệp cho người lao động 

Cập Nhật 12-03-2015

Quá trình lao động sản xuất, người lao động có thể phải tiếp xúc với những yếu tố nguy cơ độc hại, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và phát sinh nhiều bệnh nghề nghiệp (BNN). Để hạn chế tình trạng này, thực hiện các biện pháp dự phòng, đảm bảo môi trường lao động an toàn là điều quan trọng, cần được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất quan tâm.