Kết quả tìm kiếm cho "Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Góp phần giảm “cơn khát”

nước ngọt cho vùng nông thôn

Góp phần giảm “cơn khát” nước ngọt cho vùng nông thôn  

Cập Nhật 17-05-2020

Những hệ thống kênh dẫn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt giờ đã không còn nguồn nước ngọt. Nước mặn tràn khắp dòng kênh cộng với nắng hạn làm độ mặn tăng cao.

Tag: Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giảm “cơn khát” nước ngọt cho vùng nông thôn, nguồn nước ngọt, Nước mặn, nước sạch

Hiệu quả từ Chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở Vĩnh Long

Hiệu quả từ Chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở Vĩnh Long  

Cập Nhật 05-04-2021

Mục tiêu của Chương trình nhằm tạo cơ chế tín dụng để thực hiện Chiến lược Quốc gia về NS-VSMTNT đến năm 2020 theo Quyết định số 104/2000/QÐ-TTg ngày 25-8-2000 của Thủ tướng Chính phủ.

Tag: Chương trình tín dụng nước sạch, vệ sinh môi trường