Kết quả tìm kiếm cho "Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững TP Cần Thơ giai đoạn 2016-2020"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Tăng cường giải pháp giảm nghèo bền vững

Tăng cường giải pháp giảm nghèo bền vững 

Cập Nhật 29-06-2017

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (gọi tắt là Chương trình) TP Cần Thơ giai đoạn 2016-2020, 6 tháng năm 2017, thành phố nỗ lực giúp người nghèo thụ hưởng đầy đủ và kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để ổn định thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo. Qua đó, thành phố phấn đấu hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo còn 2,75% (giảm 1%)…

Nỗ lực trợ giúp giảm nghèo

Nỗ lực trợ giúp giảm nghèo  

Cập Nhật 30-07-2018

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững TP Cần Thơ giai đoạn 2016-2020, 6 tháng đầu năm 2018, thành phố nỗ lực giúp người nghèo thụ hưởng đầy đủ

Tag: Cần Thơ, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững TP Cần Thơ giai đoạn 2016-2020

Thiết thực trợ giúp hộ nghèo

Thiết thực trợ giúp hộ nghèo  

Cập Nhật 20-08-2020

Năm 2020 là năm cuối TP Cần Thơ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình giảm nghèo) giai đoạn 2016-2020.

Tag: trợ giúp hộ nghèo, nuôi bò