Kết quả tìm kiếm cho "Chương trình 135"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 12

Thủ tướng Chính phủ bổ sung vốn cho Chương trình 135 

Cập Nhật 30-07-2008

* Hộ nghèo được miễn lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở

Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2018 

Cập Nhật 31-08-2018

(CT)- Sáng 31-8, tại TP Cần Thơ, Vụ Địa phương III, Văn phòng điều phối Chương trình 135 thuộc Ủy ban Dân tộc phối hợp tổ chức Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình 135

Tag: Chương trình 135

Để Chương trình 135 ngày càng phát huy hiệu quả

Để Chương trình 135 ngày càng phát huy hiệu quả  

Cập Nhật 04-09-2018

Giai đoạn 2016-2020, Chương trình 135 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1722/QĐ - TTg ngày 2-9-2016. Đây là dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững.

Tag: Chương trình 135

Tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135

Tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 

Cập Nhật 23-01-2019

Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Tag: Chính phủ, Tiêu chí, Chương trình 135, Xã nông thôn mới, Thủ tướng Chính phủ

Một số kết quả đạt được sau 20 năm thực hiện Chương trình 135 và những vấn đề đặt ra

Một số kết quả đạt được sau 20 năm thực hiện Chương trình 135 và những vấn đề đặt ra  

Cập Nhật 28-03-2019

Sự ra đời của Chương trình 135 đã thể hiện chủ trương, đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tag: Chương trình 135, Ngân hàng Thế giới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Đồng bào các dân tộc