Kết quả tìm kiếm cho "Cử tri huyện Vĩnh Thạnh"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 132

Sẽ xây dựng trạm bơm nông nghiệp cho cánh đồng mẫu lớn 

Cập Nhật 29-07-2017

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh phản ánh Điện lực ngắt điện khi người dân đang bơm nước, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Nội dung báo cáo trả lời của UBND thành phố như sau:

Tag: Điện lực ngắt điện, Cử tri huyện Vĩnh Thạnh

Đề nghị đẩy mạnh xây dựng cánh đồng lớn 

Cập Nhật 16-12-2018

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị thành phố đẩy mạnh xây dựng, mở rộng quy mô mô hình cánh đồng lớn. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Tag: Cử tri huyện Vĩnh Thạnh

Định hướng phát triển nông nghiệp 

Cập Nhật 02-01-2019

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị cho biết định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện trong thời gian tới. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Tag: Cử tri huyện Vĩnh Thạnh, Định hướng phát triển nông nghiệp

Đề nghị đầu tư gia cố bờ kè 

Cập Nhật 17-06-2019

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị thành phố đầu tư ngân sách để gia cố bờ kè tuyến sông Bắc Cái Sắn

Tag: Cử tri huyện Vĩnh Thạnh, Bắc Cái Sắn

Đề nghị nâng cấp, sửa chữa quốc lộ 

Cập Nhật 26-09-2019

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị đơn vị thi công quốc lộ 80 khai thông các đập đã đắp để xây dựng cầu ở một số kênh trên địa bàn xã Vĩnh Trinh

Tag: Cử tri huyện Vĩnh Thạnh

Đề nghị hỗ trợ vốn 

Cập Nhật 26-11-2019

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh phản ánh một số hợp tác xã hoạt động chưa hiệu quả, do thiếu vốn và chưa có doanh nghiệp hợp đồng bao tiêu nông sản.

Tag: Cử tri huyện Vĩnh Thạnh, Đề nghị hỗ trợ vốn

Đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  

Cập Nhật 12-12-2019

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị cơ quan chức năng sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc diện tái định cư dự án Trung tâm hành chính huyện. UBND huyện Vĩnh Thạnh trả lời như sau:

Tag: Đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Cử tri huyện Vĩnh Thạnh

Đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đối với việc dạy thêm

Đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đối với việc dạy thêm  

Cập Nhật 18-02-2020

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục đề nghị ngành giáo dục và đào tạo tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đối việc dạy thêm ở các bậc học trên địa bàn thành phố. Nội dung trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố như sau:

Tag: Đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đối với việc dạy thêm, Cử tri huyện Vĩnh Thạnh

Đề nghị tăng cường công tác quản lý việc dạy thêm, học thêm 

Cập Nhật 04-07-2020

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đối với việc dạy thêm, học thêm ở các bậc học trên địa bàn thành phố.

Tag: Đề nghị tăng cường công tác quản lý việc dạy thêm, học thêm, Cử tri huyện Vĩnh Thạnh

Ðề nghị tiếp tục xây dựng hệ thống đê bao thủy lợi 

Cập Nhật 27-07-2020

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống thủy lợi khu vực sản xuất nông nghiệp của thành phố. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Tag: Ðề nghị tiếp tục xây dựng hệ thống đê bao thủy lợi, Cử tri huyện Vĩnh Thạnh