Kết quả tìm kiếm cho "Củng cố niềm tin"

Kết quả 11 - 20 trong khoảng 64

Củng cố niềm tin

Củng cố niềm tin 

Cập Nhật 14-01-2014

Khi tư tưởng được thông suốt...

Khi tư tưởng được thông suốt... 

Cập Nhật 01-08-2009

Nói về tầm quan trọng của công tác tư tưởng, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Công việc thành hay bại một phần lớn là do nơi tư tưởng”. Trong thực tiễn hoạt động của Đảng ta, công tác chính trị - tư tưởng đã góp phần định hướng nhận thức, xây dựng và củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, từ đó tự giác thực hiện thắng lợi đường lối cách mạng mà Đảng đã đề ra. Xác định tầm quan trọng của công tác này, nhiều cấp ủy đảng trong thành phố đã quan tâm đổi mới, đẩy mạnh công tác chính trị - tư tưởng, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, trên cơ sở đó cụ thể hóa thành hành động cách mạng, góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương…

CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC SAU ĐỢT KIỂM ĐIỂM

CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC SAU ĐỢT KIỂM ĐIỂM 

Cập Nhật 21-04-2013

Ngay sau đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4), cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy Thới Lai đã tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Từ đó đã mang lại kết quả đáng phấn khởi, bước đầu tạo sự chuyển biến mới trên các mặt công tác và củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Mỗi cán bộ làm công tác Tuyên giáo thật sự là những chiến sĩ xung kích đi đầu trên mặt trận tư tưởng

Mỗi cán bộ làm công tác Tuyên giáo thật sự là những chiến sĩ xung kích đi đầu trên mặt trận tư tưởng 

Cập Nhật 01-08-2014

Nói về tầm quan trọng của công tác tư tưởng, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: "Công việc thành hay bại một phần lớn là do nơi tư tưởng". Trong thực tiễn hoạt động của Đảng ta, công tác chính trị - tư tưởng đã góp phần định hướng tuyên truyền, xây dựng và củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, từ đó tự giác thực hiện thắng lợi đường lối cách mạng mà Đảng đã đề ra. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Cần Thơ nhân kỷ niệm 84 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2014), đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, cho biết:

Tín ngưỡng thờ tổ nghề kim hoàn ở Cần Thơ

Tín ngưỡng thờ tổ nghề kim hoàn ở Cần Thơ  

Cập Nhật 09-09-2017

Thờ tổ nghề là một dạng tín ngưỡng dân gian thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Dân gian quan niệm, nghề nào cũng có người khởi xướng, sáng tạo, rồi trao truyền dần cho các thế hệ. Người đầu tiên được gọi là tổ nghề.

Tag: Tín ngưỡng, thờ tổ nghề, nghề kim hoàn

Nâng cao chất lượng hoạt động tuyên giáo

Nâng cao chất lượng hoạt động tuyên giáo  

Cập Nhật 28-07-2019

Ban Tuyên giáo (BTG) các cấp huyện Cờ Đỏ được quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong giai đoạn hiện nay. Nhờ vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) và nhân dân, xây dựng huyện ngày càng phát triển.

Tag: hoạt động tuyên giáo